Projecnet.fi Projectnet

Projectnet, Ministry of Agriculture and Forestry, Box 30, 00023 Government, Finland, Tel. +358 295 16 001

Jordbruksministeriet, PB 30, 00023, Statsrådet, Tlfn. 0295 16 001

Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30 00023 Valtioneuvosto, Puh. 0295 16 001